Grannsamverkan
N PITSUND-HÖGSBÖLE    
   
   
     
   E  
   
Öppningssidan
Dokumentarkiv
Foto galleri
Logi i byn
Företag i byn
Bli medlem!
Förtroendevalda
Grannsamverkan
Piteå Skärgård
Byapromenaden
Minnen Pitsund


   
 

Välkommen till byn vid Piteälvens utlopp!

Oavsett om du är permanent, fritidsboende eller besökande så är du välkommen till vår vackra bygd och föreningsgemenskapen i Pitsund – Högsböle byaförening!
Vi verkar för social gemenskap och att driva Dina intressefrågor! Byn är trivsam att bo i. Den sträcker sig längs Piteälvens utlopp och kusten, från Trollbäcken i norr till Högsböleskiftet i syd.

Förslag till arbetsdag i Högsböle

Föreningen är satt i vilande läge, om någon/några är intresserade att bilda en fungerande styrelse med en massa nya ideer ring Staffan på 073-806 86 08


Hej.
”SKÖRDE-AUKTION
i Högsböle skola
lördag 17 sept. kl 18

Pengarna går genom ACT, Svenska kyrkan till Ukraina mm
Andakt:
Thomas Larsson
Kaffeservering
ALLA VÄLKOMNA!
Högsböle EFS
Har du något du skördat, syltat, saftat eller annat du vill skänka till auktionen så är det välkommet.
Kontakt 070 332 2027”
 


Agnes Nyberg vid spilkdammen, Harrbäcken, Högsböle

Se större bild >> 
 
 
Designed by S