Grannsamverkan
N PITSUND-HÖGSBÖLE    
   
   
     
   E  
   
Öppningssidan
Dokumentarkiv
Foto galleri
Logi i byn
Företag i byn
Bli medlem!
Förtroendevalda
Grannsamverkan
Piteå Skärgård
Byapromenaden
Minnen Pitsund


   
 

Högsböle byaförenings förtroendevalda

Styrelsen
* Ordförande: Vakant
* Sekreterare: Vakant
* Kassör: Vakant
Suppleanter:
* Vakant
Revisorer:
* Vakant
Revisorssuppleant:
* Vakant

Arbetsgruppsansvariga:
* Vakant

Festkommitté:
* Vakant

Vägfrågor:
* Vakant
 


Emy Nyberg, spilken vid Harrbäcken Högsböle.

Se större bild >> 
 
 
Designed by S